Vilket elnät tillhör jag?

Att hitta vilket elområde du tillhör kan vara förvånansvärd komplicerat. Det finns dessutom många olika begrepp att hålla koll på - elområde, nätområde, anläggnings-ID, nät-ID, områdes-ID, ediel-ID, elnätsområde och nätbolag. Att ta reda på var i allt detta du befinner dig är snårigt för privatpersoner. Detta är något som HittaID ändrar på.

Med hjälp av HittaID behöver du bara skriva in din adress så kan du hämta all relevant information med ett knapptryck. Säg farväl till att stå i telefonkö hos din elleverantör, långsamma mailkonversationer eller opålitliga nätplattformar för att förstå ditt anläggnings-ID. Du kanske vet att Sverige är uppdelat i fyra elområden - men du behöver mer information än så när du tecknar ett nytt elavtal.

Ta reda på vilket lokalnät du tillhör och all relevant elinformation med HittaID. I Sverige finns det fyra huvudsakliga elprisområden där priserna skiljer sig. Sök efter ditt lokalnät på HittaID - svårare än så ska det inte behöva vara.

HittaID API

För frågor om API hänvisas till

Elområden.se

Kontakta: info@internaut.se

Elområden i Sverige

Du har kanske någon gång funderat på varför olika städer i Sverige kan ha olika elpris. Anledningen till detta är först och främst att Sverige är uppdelat i fyra olika elområden. Därigenom kan elpriset variera beroende på vilket elområde du bor och befinner dig i. Hur kommer detta sig?

Sveriges fyra elområden

Sverige delades upp i fyra olika elområden år 2011. Det fanns flera orsaker till varför denna uppdelningen skedde. Rent funktionellt så var det ett steg mot att skapa en mer välfungerande elmarknad inom EU. På ett mer makroekonomiskt plan så var det även ett sätt för staten att bättre kunna styra produktionen och konsumtionen av el i Sverige. Låter detta krångligt? Vi går igenom det!

Elöverskott i norr och elunderskott i söder

Sverige är ett avlångt land med befolkningen koncentrerad i landets södra delar, och en stor del av landets industri ligger därför även den i söder. Det är dock så att de norra delarna av Sverige är de som är rikast på vattenkraft, vilket står för en avsevärd andel av Sveriges förnybara energiproduktion. På papperet kan detta vid första anblick verka som en smart uppdelning - att låta de “tomma” delarna uppe i norra Sverige producera el som används i de trängre regionerna nere i södra Sverige.

Det finns dock ett avsevärt problem med detta - nämligen att det fortfarande är svårt att transportera el långa sträckor. Även om detta går att göra så är det förknippat med stora energiförluster, vilket innebär att långa transporter av el blir ett “slöseri” med ström. Istället så vill staten därför uppmuntra energiintensiva industrier att etablera sig i norr, där det finns ett överskott av el, och elproducenter att etablera energiproduktion i söder, där det råder ett underskott av energi.

Detta är anledningen till att Sveriges fyra elområden skapades. Gränserna för de olika områdena placerades där det idag finns “flaskhalsar” i elnätet, vilket innebär att kapaciteten att transportera el vidare söderut är liten. I regel så är därför elpriserna något lägre i Elområde 1 och Elområde 2, där det råder ett överskott av el, och något högre i Elområde 3 och Elområde 4.

Hitta lägst pris i ditt elområde

Priserna kan visserligen fluktuera, men den huvudsakliga poängen är att desto längre söderut man kommer i Sverige desto dyrare blir elen. För elintensiva industrier skapas det då incitament att etablera sig långt norrut i Sverige - så att energikostnaderna blir så låga som möjligt. Syftet med denna uppdelning är att långsiktigt få en jämnare fördelning av produktion och konsumtion av el - så att inte elen behöver transporteras långa sträckor i onödan.

För dig som är en vanlig kund betyder det här att ditt elpris förmodligen kommer vara dyrare desto längre söderut du bor. Ditt elpris kan även skilja sig åt mellan exempelvis där du bor och ditt sommarboende, om dessa ligger i olika elområden. Även om du inte kan göra något åt vilket elområde du bor i så kan du däremot välja ett elbolag som erbjuder schyssta priser. Detta gör du genom att kostnadsfritt jämföra elpris och elavtal. Vad väntar du på?

Hitta ditt elområde med HittaID. Image Source: Energimarknadsbyrån